Platforms for Ageing Community Engagement - Exchange and Enterprise

PLACE-EE is a transnational partnership of public health agencies, local authorities, academics and ICT experts dedicated to improving the quality of life for older people. Funded by the Northern Periphery and Arctic Programme of the European Union, our aim is to develop and implement locally derived sustainable solutions to encourage internet use and person-centred e-health. Older people will engage with our transnational partnership of municipal bodies, public health, universities and enterprises in a programme of community engagement and intergenerational exchange between younger and older citizens using an assets-based approach to build capacity among older people to address barriers to service access.(English)

PLACE-EE är ett transnationellt partnerskap av folkhälsobyråer, lokala myndigheter, akademiker och IKT-experter som syftar till att förbättra livskvaliteten för äldre. Projektet är finansierat av EU: s nordliga periferi och arktiska program (Northern Periphery and Arctic Programme). Målet är att utveckla och genomföra lokalt utvecklade hållbara lösningar för att uppmuntra internetanvändning och personcentrerad e-hälsa. Ett antal seniorer är engagerade i vårt transnationella partnerskap av kommunala organ, folkhälsa, universitet och företag, i ett program, för att främja samhällsengagemang och utbyte mellan yngre och äldre generationer av medborgare. Det kommer att ske med hjälp av ett tillgångsbaserat tillvägagångssätt för att bygga upp kunskapen hos seniorer för hantera hinder med tillgång till tjänster. (Swedish)

Contact

               Prof Gerry Leavey

               Ulster University

               Tel: +44 (0) 28701 24418

               email: place-ee{at}ulster.ac.uk

 

PLACE-EE participants each received their certificates of completion following the final intergenerational workshop in Limerick.

Read more

More than 100 older people from the Fermanagh and Omagh District attended a half day conference at the Killyhevlin Hotel, Enniskillen on Friday 22...

Read more

The first PLACE-EE showcase event was hosted by Fermanagh and Omagh District Council at the Killyhevlin Hotel, Enniskillen on 22nd March 2019. Turnout...

Read more

PLACE-EE partners had an interesting and productive few days in Lough Erne, Enniskillen.

Read more

The third issue of our newsletter features an update on PLACE-EE activities, introduces our new CEO in Skellefteå and highlights some upcoming events.

Read more

Supported by PLACE-EE intergenerational workshops, older people in Limerick receive Acorn Tablets in a bid to tackle social isolation and loneliness.

Read more

The second issue of our PLACE-EE newsletter features a project update and a profile of each Community Engagement Officer in each of our demonstrator...

Read more

The PLACE-EE team have spent the last few days together in sunny Limerick, meeting new members and making exciting progress. Plenty of updates to...

Read more

The Fermanagh and Omagh District Council Community Engagement Officer has been busy updating the Fermanagh and Omagh Interagency Forum for Older...

Read more

The next PLACE-EE showcase event will take place in Iceland on 17th September 2019. Representatives from each partner area and local associated groups...

Read more

PLACE-EE partners will gather in Fjarðabyggð this September for their next project meeting.

Read more